Site de vanzare, cu pagina de Facebook si Instagram , pentru mai multe detalii : 0742213550

REGULAMENTUL CAMPANIEI „Cumpara si castiga cu Caravana de Vinuri&Mobonline.ro!” — 25.05.2021 – 25.07.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Cumpara si castiga cu Caravana de Vinuri&Mobonline.ro!”  – 25.05.2021 – 25.07.2021 (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C.IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT S.R.L. (denumita in prezenta „Organizatorul”), cu sediul in loc. Lemnia nr.116, jud. Covasna, inregistrat  la Registrul Comertului sub numarul  J14/177/2013, avand C.U.I RO32149990

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, in perioada 25.05.2021 – 25.07.2021, ora 23.59.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania Promotionala in orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial pe pagina oficiala de Facebook a organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/caravanadevinuri/

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 25.05.2021 – 25.07.2021 (ora 23:59 fiind ora de incheiere a concursului). Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina de de Facebook a organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/caravanadevinuri/

2.3. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii S.C Ideal Customer Relationship Management S.R.L., angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.2. Pentru a participa in Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale;
– sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala si sa urmeze pasii mentionati in Sectiunea 4 – Mecanismul campaniei.

3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Incepand cu ziua de 25.05.2021, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/caravanadevinuri/va fi publicat o postare dupa cum urmeaza:

Postarea va consta in anuntul concursului si anuntarea tuturor detaliilor de participare – aceasta postare se va publica o singura data in data de 25.05.2021, regulamentul fiind valabil pe toata perioada campaniei.

Concursul dureaza opt saptamani, la finalul perioadei de concurs va exista 3 (trei) castigatori.

4.2. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza numarului comenzii. Pentru a intra in Campanie, Participantul trebuie:
a.) sa aiba o comanda din produsele www.caravanadevinuri.ro platita, preluata, finalizata in perioada 25.05.2021-25.07.2021 (ora 23.59);
b.) sa dea Like paginii Facebook Caravana de vinuri https://www.facebook.com/caravanadevinuri/

c.) sa dea Share la postul Facebook a Campaniei (public).
d.) sa scrie in Comment pe pagina de Facebook a Organizatorului numarul comenzii.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera 3 (trei) premii, constand in:

  1. https://www.mobonline.ro/produs/pilota-bedora-puf-si-pana-de-gasca-200×220-cm-2-persoane-90-pana-de-gasca-10-puf-de-gasca-alb/
  2. https://www.mobonline.ro/produs/perna-bedora-lavanda-therapy-memory-50×70-cm-fulgi-de-memorie-husa-tricot-alb-mov/
  3. https://www.mobonline.ro/produs/perna-sonno-original-45×72-cm-fibre-sintetice-miez-elastic-husa-bumbac-alb/

5.2. Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu, pe intreaga durata a Campaniei.

5.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, daca acesta este datorat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

5.4. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiul din prezenta Campanie.

5.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

5.6. Procedura de acordare a premiului si de validarea a castigatorului este prezentata la sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.7. Refuzul castigatorului de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. Odata comunicata intentia, participantul nu poate reveni asupra deciziei. In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.8. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet.

 

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1. Desemnarea castigatorilor se va face astfel: in prima zi lucratoare dupa finalul campaniei, respectiv in data de 26.07.2021, se vor centraliza toate comentariile de la postarile de concurs pentru perioada 25.05.2021-25.07.2021 si se va trage la sorti castigatorii printr-un program de tip random.org.

6.2. Nu se va acorda premiul daca: in cadrul campaniei nu exista comanda pe numele persoanei in perioada 25.05.2021-25.07.2021;

Premiul ramane in posesia Organizatorului daca este refuzat de Castigatori.

6.3. Pentru ca un Participant castigator sa fie validat, trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in prezentul Regulament.

6.4. Castigatorii vor fi anuntate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/caravanadevinuri/, printr-un mesaj privat, in prima zi lucratoare dupa incheierea concursului.

6.5. Castigatorii sunt obligati sa contacteze Organizatorul in maxim 48 de ore de la primirea mesajului in care sunt informati ca au castigat, prin mesaj privat pe pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/caravanadevinuri/, pentru a afla mai multe detalii despre premii.

6.6. Pentru a fi validate, castigatorii sunt rugati sa trimita printr-un mesaj privat pe pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/caravanadevinuri/ urmatoarele: nume si prenume, un numar de telefon, adresa de email si adresa de corespondenta. Premiul va fi acordat pe baza unui Proces Verbal, care trebuie completat de catre castigatori si trimis inapoi semnat.

6.7. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nicio obligatie in cazurile in care datele furnizate de consumator nu corespund cu cele furnizate pe Facebook in mesaj privat/cele comunicate telefonic, datele nu sunt corecte si astfel Organizatorul nu poate lua legatura cu acesta.

6.8. Data exacta a trimiterii cadourilor vor fi comunicate Castigatorilor in termen de 48 de ore dupa contactarea Organizatorului de catre Castigatori.

6.9. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat.

7.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare a platformei Facebook, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma Facebook sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) Participantii suspecti de frauda.

 

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

8.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului. In momentul ridicarii premiului, informatiile furnizate de catre castigator trebuie sa corespunda cu datele de pe actul de identitate prezentat la ridicarea premiului.

 

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL

9.1. Imputernicitul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, in scopurile urmatoare:
– organizarea campaniei, respectiv a extragerii;
– desemnarea si validarea castigatorilor;
– acordarea premiilor catre castigatori;

Perioade de retentie:

Datele cu caracter personal prelucrate de Imputernicitul in scopul mentionat in prezenta vor fi pastrate cat este necesar, pentru procesul de premiere.

Daca se initiaza o masura legala Datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

In principiu, Datele cu caracter personal vor fi pastrate de Imputernicit pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, Imputernicitul va elimina/sterge Datele cu caracter personal din sistemele si evidentele sale si/sau vor fi luate masuri pentru a le anonimiza, astfel incat participantii castigatori sa nu mai poata fi identificati in baza acestor date. Datele cu caracter personal vor fi sterse dupa 6 luni de la incetarea promotiei, cu exceptia situatiei in care prevederile legale impun pastrarea acestora pentru o perioada mai lunga.

9.2. Imputernicitul garanteaza respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in campanie si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate conform celor de mai sus.

9.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti decat in urmatoarele conditii:

a) catre tertii colaboratori (furnizori de produse sau prestatori de servicii) implicati in organizarea campaniei sau acordarea premiilor, sub conditia existentei unui acord scris intre Imputernicit si acesti terti, pentru stabilirea conditiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b) catre autoritati, conform obligatiilor impuse de legislatia in vigoare.

9.4. Numele castigatoriilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor putea fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost modificata ulterior/republicata.

9.5. Organizatorul poate solicita Participantii / Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care va fi cuprins, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

9.6. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: dreptul de a i se comunica, la cerere, daca datele cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopul prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal. De asemenea, Participantii au dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare – S.C Ideal Customer Relationship Management S.R.L este indreptatit sa perceapa o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea S.C Ideal Customer Relationship Management S.R.L rectificarea datelor cu caracter personal incorecte; in functie de scopul prelucrarii, dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a ne solicita sa stergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare: dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care ne-au fost furnizate de catre participant, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate si dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

Dreptul de a obiecta:

Participantul are dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia sa, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor proprii cu caracter personal de catre Imputernicit, si ii poate solicita Imputernicitului sa nu ii mai prelucreze Datele cu caracter personal. Daca participantul isi exercita dreptul la obiectie, nu i se vor mai prelucra Datele cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Participantului este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Ideal Customer Relationship Management S.R.L ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

Regulamentul oficial al Campaniei este publicat pe site-ul Organizatorului – www.caravanadevinuri.ro si poate fi consultat de catre orice persoana interesata. Regulamentul este disponibil si pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/caravanadevinuri/.

Informatii suplimentare referitoare la modul de derulare a campaniei pot fi solicitate prin e-mail, la adresa info@caravanadevinuri.ro.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII SI FRAUDE

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa info@Caravana de vinuri.ro, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.